Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto P r o j e k t   e d u k a c y j n y Strona główna Wstecz
poczta  foto
"Za rękę z Einsteinem"
Rozmiar: 3116 bajtów
Nauczyciele matematyki i fizyki naszego gimnazjum opracowali projekt „Za rękę z Einsteinem”, którego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu matematyki i fizyki uczniów szkół wiejskich. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Pomysłodawcą jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2007r. do 31 marca 2008r.
Adresaci projektu: uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum.
Cele projektu:
- Podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych –   matematyki i fizyki
- Aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy
   i umiejętności z matematyki i fizyki
- Szkoła animatorem życia społeczności lokalnej w zakresie objętym programem.
Zaplanowane działania:
1. Kółka zainteresowań z matematyki i fizyki.
2. Konkursy fizyczne i matematyczne:
 • Konkurs plastyczny "Muszle pitagorejskie" (kl. II)
 • "Zdobywamy tytuł Pitagorejczyka" (kl. II)
 • Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku (kl. I i II)
 • Dyktando matematyczne (kl. I i II)

 • 3. Pokazy z matematyki i fizyki przeprowadzone w szkole przez studentów
      Politechniki Gdańskiej
  (9 maja 2007r.).
  Rozmiar: 662 bajtów   zdjęcia z pokazów

  4. Święto Matematyki.
  5. Święto Fizyki.
  6. Szkoła Letnia Matematyki i Fizyki dla 17 uczniów klas I i II (27-29 czerwca 2007r.)
  •  Uczestnictwo w pokazach wykonywanych przez studentów na terenie Politechniki
      Gdańskiej
  •  Samodzielne wykonywanie doświadczeń w laboratoriach studenckich
  •  Zwiedzanie zabytków Gdańska
  •  Rejs tramwajem wodnym na trasie Gdynia-Hel-Gdynia
  Rozmiar: 662 bajtów   zdjęcia z wycieczki

  7. Autokarowa wycieczka do Torunia (Planetarium, Orbitarium, Dom M. Kopernika).
  Rozmiar: 662 bajtów   zdjęcia z wycieczki

  8. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli matematyki i fizyki na Politechnice Gdańskiej.

  Rozmiar: 662 bajtów   zdjęcia z podsumowania na politechnice

  Rozmiar: 16326 bajtów

  Nauczyciele realizujący projekt:
  Helena Szada Borzyszkowska,
  Anna Miggel,
  Maria Latuszewska.


  strona główna  Wstecz  Do góry
  Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl