Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto Fr y z y j c z y c y   n a   K a s z u b a c h Strona główna Wstecz
poczta  foto
Współpraca kaszubsko - fryzyjska została zapoczątkowana w 2000 r., kiedy to Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie w Gdańsku zaprosiło na Pomorze grupę nauczycieli z Fryzji. Na konferencji pod hasłem "Języki grup etnicznych w kontekście europejskim" wymieniano poglądy i doświadczenia na temat wprowadzania języka kaszubskiego do szkół.

18 sierpnia 2001 roku podczas pobytu kaszubskiej delegacji we Fryzji podpisano umowę o współpracy.

6 - 7. 06. 2000 r. - Goście z Fryzji na terenie gminy Lipnica
   

   

2001 r. - Dyrektor A. Lemańczyk we Fryzji kliknij - english więcej kliknij - polish

dyrektor i wiatrak  rodzina

 Na wesoło  zabawa


2002 r. Dyrektor szkoły z Warns w Lipnicy więcej


  Smacznego   Klasa szósta

Wójt i dyrektorzy   Certyfikat podpisany   W skansenie we Wdzydzach
poprzednia strona
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl