Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto K r o n i k a Strona główna Wstecz
poczta  foto
Informacje z kroniki szkolnej
1949/50
•  Pismem Wydziału Oświaty PPRN Chojnice z dnia 5 V 50 r. Ldz. 868/50 tutejsza szkoła stała się szkołą zbiorczą dla szkół okolicznych: Osusznicy, Prądzony, Zapcenia. Szkoła Kiedrowice została włączona do Lipnicy (29 uczniów).
Pierwszymi absolwentami klasy VII zostali: Franciszek Szada Borzyszkowski, Stanisław Szypryt, Jerzy Mądrowski,
Edward Krysiak, Jan Borzyszkowski.
•  Powstała drużyna harcerska licząca 33 członków. Pierwszym opiekunem została nauczycielka Lidia Stromska.
1950/51
•  Za pracę oświatowo - społeczną szkoła otrzymała sześciolampowy aparat radiowy.
•  W czynie społecznym z okazji 1- Maja rozpoczęto budowę Świetlicy Gromadzkiej przy Szkole Podstawowej w Lipnicy.
1956/57
•  27 listopada Komitet Rodzicielski zakupił stary używany fortepian od ob. Szyszki z Chojnic za 1500 zł.
•  22 lutego ob. Bolesław Machut (kier. szkoły) jako kandydat Frontu Jedności Narodu złożył ślubowanie na posła PRL.
•  19 sierpnia Marszałek Sejmu ob. Czesław Wycech złożył wizytę posłowi kaszubskiemu w lipnickiej szkole.
1961/62
•  Pierwsze próbne światło elektryczne zabłysło w Lipnicy 24 grudnia.
•  W szkole stało się jasno, ciepło i radośnie. Wydział Oświaty podarował nowy aparat radiowy, adapter Karolina, projektor filmowy, 6500 zł na telewizor Wawel II i 50 % na antenę. Przewodniczący Prezydium PRN Witkowski Antoni przekazał szkole magnetofon. 25 maja zakupiono telewizor marki Wawel II za 11500 zł.
1962/63
W związku z realizacją Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej Wydział Oświaty i Kultury Chojnice powziął inicjatywę budowy szkoły zbiorczej w Lipnicy dla szkół sąsiednich.
1963/64
1 listopada otwarta została Szkoła Przysposobienia Rolniczego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy.
1964/65
Dla sekcji fotograficznej zakupiono z akcji zalesiania powiększalnik za 1570 zł i inne dodatki za 81,50 zł.
1965/66
•  26 sierpnia ob. Machut Bolesław w obecności Kierownika Wydziału Oświaty i Kultury PPRN Chojnice ob. Kostucha Henryka zdał szkołę wraz ze sprzętem pomocami naukowymi i kancelarią koledze Stanisławowi Lorczakowi.
•  W październiku rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły.
1966/67
1 września otworzono przy szkole internat dla dzieci, które mają daleko do szkoły. Na początku przebywało w internacie 11 wychowanków. W dniu 1 grudnia było już 30 wychowanków.
1967/68
3 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły i oddanie jej do użytku.
1969/70
15 października reprezentacja szkoły wzięła udział w powiatowym konkursie "Stop - Dziecko na drodze". Trójka uczestników - Jan Kowalewski, Andrzej Wera, Helena Gliszczyńska - zajęła I miejsce. Uczniowie mieli wziąć udział w konkursie wojewódzkim, ale ze względu na niewłaściwą informację uczniowie nie pojechali na konkurs. Zostali później zaproszeni na eliminacje finałowe jako goście. Uczestnicy otrzymali wówczas jako nagrody bony wartości 200 zł, natomiast opiekun 400 zł. Drużyną Młodzieżowej Służby Ruchu opiekował się nauczyciel Czesław Cyra.
1972/73
1 stycznia roku powołano Gminnych Dyrektorów Szkół. W gminie Lipnica został nim mgr Edward Zywicki.
1974/75
•  W Kinoteatrze Chojnickim odbył się młodzieżowy "Koncert 30 - lecia". Zespół artystyczny pod kierownictwem nauczycielki Bożeny Łataś uzyskał miano najlepszego zespołu tanecznego.
•  Zbiorcza Szkoła Gminna w Lipnicy otrzymała dyplom uznania Kuratora Bydgoskiego Okręgu Szkolnego za bardzo dobre wyniki w pracy wychowawczej i społecznej.
1977/78
•  Zarejestrowano pierwszą przyczepę OSiNOBUS do dowożenia uczniów z Zapcenia - likwidacja szkoły, obniżenie stopnia organizacji.
•  Zespół Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lipnicy zajął I miejsce w zawodach powiatowych i II w zawodach wojewódzkich w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym
1978/79
•  Do 14 września mieszkańcy Jarant nie posyłali dzieci do szkoły. To odpowiedź na likwidację Punktu Filialnego w Osusznicy. Do dyspozycji Gminnego Dyrektora Szkól przydzielono mikrobus Nysa. Dzieci dowozi nauczyciel Czesław Cyra za odpłatnością w ramach godzin świetlicowych. Mikrobus przydzieliło Kuratorium Oświaty w Słupsku bez dotacji finansowej i etatu kierowcy.
•  31 grudnia obserwujemy silną śnieżycę. We znaki daje się silny mróz - poniżej 25 stopni. Wojewoda słupski ogłasza na terenie woj. stan klęski żywiołowej. Odwołane są zajęcia do 6 a później do 13 stycznia. Od 15 stycznia rozpoczęto pracę w szkole, ale nie wszyscy uczniowie mogli do niej dojechać. Najcięższe warunki dojazdu do Lipnicy mają mieszkańcy Prądzony i Gliśna Wielkiego. Kiedy wydawało się, że pogoda poprawia się, nastąpił ponowny atak zimy. Śnieg zasypał całkowicie i tak już wąskie drogi. Znowu przerwano zajęcia od 19 do 21 stycznia. W związku z zaistniałą sytuacją odwołano na terenie woj. słupskiego ferie zimowe. W zamian uczniowie będą mieli wolne od zajęć lekcyjnych wszystkie "wolne soboty" do końca roku szkolnego.
1979/80
•  Szachy - eliminacje Rejonowe w Bytowie. Drużyna w składzie: Józef Wera, Piotr Brzeziński, Stefan Ginter zajęła I miejsce nie przegrywając ani jednej partii. Wśród dziewcząt najlepsza była Beata Cyra. Szkoła już po raz czwarty będzie reprezentować rejon Bytów na IV Słupskiej Olimpiadzie Szachowej.
•  4 czerwca w naszej szkole odbył się Wojewódzki Zjazd Spółdzielni Uczniowskich. Było to wyróżnienie za wypracowanie I miejsca w rejonie Bytów przez Spółdzielnię Uczniowską "Tęcza".
1980/81
11maja. Zgodnie z wcześniejszą informacją Zakład Haftów Artystycznych w Starogardzie Gdańskim dostarczył wykonany sztandar szkolny. Koszt wykonania - 33000 zł. Funduje go Komitet Rodzicielski. 10 czerwca. Uroczyste nadanie sztandaru. Akt nadania odczytał starszy wiz. Kazimierz Kurowski Od Gminnego Dyrektora Szkół przyjęli go uczniowie: Renata Felska, Barbara Wera i Andrzej Adamczyk.
  Fundatorzy "gwoździ":
 • Kazimierz Kurowski - KO i W w Słupsku
 • Zbigniew Studziński - KG PZPR
 • Teresa Wera - Spółdzielnia Uczniowska
 • Elżbieta Martin - Drużyna Harcerska im. E. Plater
 • Alina Żywicka - Samorząd Szkolny
 • Agnieszka Cyra - Kierownik Internatu
 • Czesław Cyra - Prezes Rady Zakładowej ZNP
 • Trzebiatowski Edmund - przedstawiciel RP /n-l/
 • Ostrowski Władysław - Komendant Posterunku MO
 • Ulatowski Alfons - Dyr. SP w Borowym Młynie
 • Jankowski Leopold - Naczelnik Gminy
 • Wera Piotr - Dyrektor Banku Spółdzielczego
 • Trzebiatowski Gerard - Dyrektor SKR
 • Warnke Anna - Komitet Rodzicielski
 • Cieślińska Zofia - Komitet Rodzicielski
 • Edward Żywicki - Gminny Dyrektor Szkół
 • Franciszek Latuszewski - Z-ca dyr. szkoły
 • Stanisław Wera - Z-ca GDS
 • Teresa Prądzińska - Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
1981/82
•  1 września w szkole na dwóch korytarzach ponownie zawieszono krzyże.
•   Wojewoda słupski wydał zarządzenie w sprawie zaopatrywania nauczycieli w mięso i wędliny - wszystko zdobywało się w sklepach po kilkugodzinnym staniu w kolejkach.
•  2 listopada przeżyliśmy ciężkie chwile. W godzinach od 13.00 do około 24.00 szalała na naszym terenie wichura, jakiej nie notowano od 1945 r. Wiatr wiał z prędkością około 100 km/h. W ciągu kilku godzin zostaliśmy pozbawieni prądu, wody i komunikacji telefonicznej. Przewrócone, przy, internacie drzewa zerwały linię energetyczną. Wichura spowodowała zniszczenia wielu zabudowań - szczególnie mocno ucierpiały dachy. Jeszcze 3 i 4 listopada część wioski była pozbawiona energii elektrycznej. Łączności telefonicznej nadal brak.
•  13 grudnia. W nocy z 12 na 13 grudnia decyzją Rady Państwa ogłoszono w Polsce stan wojenny. W tej sytuacji zostały przerwane zajęcia szkolne - na razie na czas nieograniczony. Nauczyciele pełnią dyżury w szkole i w Urzędzie Gminy.
1982/83
Październik - na boisku szkolnym ułożono asfalt. Wykona się na nim boisko do piłki ręcznej.
1983/84
12 października odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu "Ład, porządek, bezpieczeństwo pożarowe, w którym nasza szkoła zajęła II miejsce. Przedstawiciele ZOSP i KW SP w Słupsku na apelu szkolnym wręczyli nagrody wicedyrektorowi: pamiątkowy dyplom, komplet szachów, 4 piłki, 2 komplety do badmintona i materac dmuchany (turystyczny). Wyróżniono ucznia Jarka Śpiołka, który otrzymał w nagrodę zegarek, a prowadzący konkurs Czesław Cyra nagrodę w postaci bonów oszczędnościowych PKO o wartości 1500 zł.
1984/85
Utworzono Urząd Inspektora Oświaty i Wychowania. Inspektorem został E. Żywicki
1988/89
Październik - szkoła otrzymała nagrodę za I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Młodzież zapobiega pożarom". Zakupiono trzy pary łyżew i 10 par wrotek.
1989/90
•  Zawieszono działalność internatu szkolnego. Na jego miejscu utworzono świetlicę szkolną.
•  Po raz pierwszy w naszej szkole zanotowano wagary.
Pierwszymi wagarowiczami było 3 uczniów z rejonu Zapcenia i 1 z Prądzony.
1990/91
Powraca do szkół nauka religii. Proboszczem parafii jest ks. Kazimierz Raepke
1991/92
•  Likwidacji uległy Punkty filialne w Mielnie, Prądzonie i Wojsku. Dzieci uczą się w Lipnicy i w Rekowie.
•  10 stycznia nie odbyły się zajęcia lekcyjne z powodu strajku nauczycieli przeciwko oświatowej "nędzy".
•  Po raz pierwszy odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.
Pierwszym dyrektorem z konkursu został Franciszek Latuszewski.
1992/93
•   Na prośbę rodziców wprowadzono naukę języka niemieckiego. Pierwszym nauczycielem j. niemieckiego została p. E. Martin.
•  Przełom 1992 i 93 - bieganie wokół podjęcia decyzji o budowie sali gimnastycznej przy SP w Lipnicy.
W końcu kwietnia rozpoczęto prace ziemne.
1995/96
1 marca sala gimnastyczna przy SP w Lipnicy została oddana do użytku
1998/99
Dokonano otwarcia pierwszej w gminie pracowni komputerowej w ramach programu "Internet w każdej gminie"

o szkole     Gochy to świat...     szkoła w liczbach...
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl