Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto P l a n   l e k c j i Strona główna Wstecz
poczta  foto
Plan lekcji ważny od 4 września 2017 roku

K l a s a    I I I a
Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

historia
j. polski
matematyka
religia
chemia
j. angielski
EDB


religia
biologia
matematyka
j. polski
fizyka
WF

historia
matematyka
geografia
WF
zaj. z wych.
j. niemiecki
j. polski

j. angielski
WF
j. polski
chemia
matematyka
j. niemiecki
WDŻ
zaj. tech.
j. polski
WOS
matematyka
j. niemiecki
WF
geografia


K l a s a    I I I b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

matematyka
religia
fizyka
j. niemiecki
EDB
j. angielski

geografia
j. polski
religia
j. angielski
j. niemiecki
WOS
WF

zaj. tech.
biologia
matematyka
WF
matematyka
j. polski


j. polski
WF
matematyka
geografia
historia
chemia
WDŻ
j. niemiecki
zaj. z wych.
j. polski
historia
chemia
WF
matematyka
j. polski

K l a s a    I I a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fizyka
matematyka
j. polski
historia
religia
j. polski
WHiK
j. kaszubski
zaj. art.
j. polski
matematyka
j. niemiecki
religia
WF
WOS
WDŻ

geografia
historia
biologia
WF
matematyka
j. niemiecki

WF
j. polski
biologia
plastyka
fizyka
zaj. z wych.
j. kaszubski
j. kaszubski
matematyka
chemia
WF
j. angielski
zaj. tech.
j. polski
j. angielski

K l a s a    I I b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

matematyka
religia
matematyka
chemia
historia
j. niemiecki
WHiK
j. kaszubski
j. polski
biologia
fizyka
religia
historia
WF
j. angielski
WDŻ
j. polski
j. niemiecki
biologia
WOS
WF
j. kaszubski
j. kaszubski

WF
geografia
zaj. art.
j. polski
j. niemiecki
plastyka
matematyka

matematyka
fizyka
WF
j. polski
j. angielski
zaj. z wych.
zaj. tech.

strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl