Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto NA  POMOC  KOLEJNYM  ROCZNIKOM Strona główna Wstecz
poczta  foto
logo

Rozmiar: 148179 bajtów
"NA POMOC KOLEJNYM ROCZNIKOM"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Priorytetu:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług Edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten realizowany jest w naszej szkole od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w Zespołach Szkół w Lipnicy, Borowym Młynie i Brzeźnie Szlacheckim w Gminie Lipnica poprzez organizację innowacyjnego programu zajęć dodatkowych, wyrównawczych, wyjazdów i doradztwa edukacyjno-zawodowego, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podniesienie wiedzy uczniów na temat własnych kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych.

W ramach projektu dla uczniów Zespołu Szkół w Lipnicy zorganizowane są następujące zajęcia dodatkowe, prowadzone w większości przez nauczycieli uczących w szkole:

 • Matematyka - mgr Helena Szada Borzyszkowska, mgr Anna Miggel
 • Przyroda - mgr Alina Drzazga
 • Informatyka - mgr Maria Latuszewska
 • Chemia - mgr Katarzyna Czarnecka
 • Fizyka - mgr Ewa Wera - Turowska
 • Teatralno - taneczne - mgr Irena Lew Kiedrowska, mgr Marzena Warnke
 • Muzyczno - wokalne - Tomasz Drążkowski
 • Ogólnorozwojowe - sportowe - mgr Dorota Wnuk - Lipinska
 • Robusiowa ortografia - mgr Anna Dyngosz - Prądzyńska, mgr Marzena Warnke
 • Angielski na pamięć - mgr Natalia Szultka

  W trakcie wakacji oraz ferii zimowych uczniowie brali udział w Półkoloniach Naukowych z:
  • Robotyki
  • Eksperymentów.
  Uczniowie biorą udział również w wyjazdach edukacyjno - wychowawczych do kina i teatru zorganizowanych w ramach realizacji projektu.
  Na zakończenie projektu odbędzie się "Dzień ścisłonauki".

  Rozmiar: 34906 bajtów

strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl