Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto G i m n a z j a l n y  P r o j e k t  E d u k a c y j n y Strona główna Wstecz
poczta  foto


PRACE PROJEKTOWE UCZNIÓW:

1. Lipnica w obiektywie - wczoraj i dziś, czyli jakie zmiany zaszły w Lipnicy na przestrzeni lat.

2. Józef Słomiński - znany i nieznany.


strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl