Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto P r a c o w n i a Strona główna Wstecz
poczta  foto
Pracownia komputerowa Zespołu Szkół w Lipnicy powstała w ramach akcji "Internet w każdej gminie".Jest wyposażona w 10 komputerów ( 9 uczniowskich ) i ma dostęp do Internetu. Z pracowni korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 
Dnia 15 marca 1999r. uroczystego otwarcia sali komputerowej dokonali:
Wójt Gminy Lipnica Leopold Jankowski i dyrektor szkoły Franciszek Latuszewski.
 
Zainteresowanie komputerami wśród uczniów jest bardzo duże. Poza obowiązkowymi zajęciami chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych "Internetowe poznawanie świata".
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl