Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto K r o n i k a  -  protokół Strona główna Wstecz
poczta  foto
Pierwsze powojenne wydarzenia w starej kronice szkolnej spisał były
kierownik szkoły-Bolesław Machut.
Ze względu na oryginalny język, ciekawy styl i osobiste spostrzeżenia kronikarza, tekst pozostaje bez zmian.
Rozmiar: 2430 bajtów
przeczytaj też: Gochy to świat...
Uroczyste rozpoczęcie nauki szkolnej nastało 29 maja 1945. Młodzież szkolna pod kierunkiem uczennicy Joanny Lew - Kiedrowskiej przygotowała piękne występy artystyczne. Było dużo rodziców, dużo kwiatów i wiele wzruszeń. Na pamiątkę tej chwili - że znów mowa polska brzmi na tej ziemi, wolno swobodnie - wpisuję wiersz ułożony przez ucznia:
Panie Kierowniku!
"Z wielką radością w sercu spieszę do Pana,
aby po tak długim czasie miałam tę możność przywitać Pana.
Ciężkie było twe życie nasz wychowawco dziatwy,
Dużo trudów, nieszczęść i męczarni przechodziłeś
Lecz teraz chcę Cię w imieniu całej dziatwy szkolnej przywitać.
Niech Ci los błogosławi za te przykre wyrządzenia przez Twych przeciwników sprawy
Niech Ci się szczęści, w Lipnicy darzy
A Ciebie nasz Panie Nauczycielu będziemy kochać nad życie!"
Lipnica, dnia 29/V 45.
(-) Joanna Lew Kiedrowska
Rozmiar: 2430 bajtów
Nauka szkolna rozpoczęła się 1 czerwca. Zapisało się do niej 111 uczniów z Lipnicy, Kiedrowic, Prądzony, Osusznicy.
Rok szkolny trwał od 1.VI.-do 31.VII.1945. W czasie nauki i wakacji trwał urzędowy i społeczny remont szkoły. Nauka odbywała się przy wypożyczonych stołach i krzesłach. Kierownik szkoły tytułem znajomości i prawem przyjaźni z lat przedwojennych z rodziną Styp-Rekowskich z Płotów zdołał zorganizować ławki i tablicę szkolną. Przy pomocy Łąckiego Augustyna z Prądzony zorganizowano furę desek z terenu poniemieckiego, a ob. Zbieranowski z Zielonej Chociny na zlecenie Zarządu Gminy Lipnica rozpoczął wykonywać pierwsze nowe ławki dla szkoły.
Z dniem 15 VI 1945 powierzono kierownikowi szkoły funkcję płatnika rejonowego na rejon Lipnica. Funkcja ta była trudna i niebezpieczna, bo po pobory nauczycielskie trzeba było iść pieszo lub jechać rowerem do Chojnic. Sam kierownik w dniu 1. lipca ze szosy wzięty pod miejscowością Wolność przez żołnierzy radzieckich na 8 - godzinne przetrzymanie razem z innymi ludźmi dlatego, że szukano rozbójników - Ukraińców. Pierwsze pobory nauczycielskie wynosiły 600 złotych. Było to bardzo mało. Dlatego przydzielono dary i żywność "Unra" - mąkę, mleko w proszku, tłuszcz, mięso końskie, ubrania, buty itp. z dosyłek amerykańskich.

Rozmiar: 2430 bajtów
Odpis protokołu przejęcia budynków szkolnych oraz inwentarza. Rozmiar: 2430 bajtów
Lipnica, dnia 1 czerwca 1945 r.
Z dniem 1 czerwca 1945 r. powierzył mi powtórnie Inspektorat Szkolny w Chojnicach pismem z dnia 26 maja 1945 r.
L.dz. 559/45 po blisko sześcioletniej okupacji niemieckiej. Przy przejęciu szkoły był obecny sołtys Franciszek Zieliński.
Obejmując powyższą szkołę zastałem następujący stan budynków szkolnych:
Lokal szkolny: Dach w dwóch miejscach poważnie uszkodzony, w innych miejscach lekko od pocisków. Ściana szczytowa i południowa przebite pociskami. Tak samo ściany klasy nr 3 oraz pokoju na poddaszu. Sufity w klasach od deszczu w 1 miejscu mocno, w 2 miejscach słabo uszkodzone. Brak połówek okiennych w dolnych klasach oraz 4 połówek w pokojach nauczycielskich, brak 3 mniejszych okienek na strychu. Brak 105 szyb, 2 drzwi, 17 kluczy, 7 zamków. Wszystkie piece uszkodzone, brak 6 drzwiczek, 8 śrub. dwie maszyny do gotowania zdemolowane.
Zabudowania gospodarcze: Brak zewnętrznego obicia deskami - częściowo oraz wewnętrznego. Brak drzwi wjazdowych i wyjazdowych, 4 drzwi od chlewów i okien. Ustępy uszkodzone, brak 4 drzwi, zniszczone sedesy, brak ustępu dla chłopców.
Płoty: Brak całkowitego płotu dookoła szkoły.
Drzewa owocowe 80% wyrąbane.
Śmietnik, brak 2 drzwiczek.
Inwentarz szkolny całkowicie spalony, rozkradziony. Znajduje się 1 ławka świetlicowa, napis urzędowy szkoły. W pokoju nauczycielskim stoi fortepian firmy Ritter Halle oraz szafa uszkodzona w kuchni. W mieszkaniu drugiego nauczyciela na strychu, które było w roku 1939 klasą nr 3 oraz pracowni zajęć praktycznych, chwilowo mieszka ob. Klara Strehlowa, żona doktora, z 2 synami i matką.
W obejściu szkoły są rowy strzeleckie, amunicja, różne naboje rozrzucone.
W szkole od 1940 roku aż po marzec 1945 w mieszkaniu kier. szkoły mieszkała była polska nauczycielka z Poznania, która w 1940 r. wyszła za mąż za niemieckiego nauczyciela Weimanna, przyjmując drugą grupę niemieckiej listy narodowej oraz po śmierci męża na froncie - użytkowała meble i inny sprzęt kier. szkoły Machuta Bolesława. Meble i sprzęt w czasie frontu w Lipnicy zostały zniszczone i rozkradzione.
( -) Machut Bolesław, kierownik szkoły
( -) Zieliński, sołtys

Zgodność powyższego potwierdza się
Lipnica, dnia 13 VIII 1945
( -) Gliwa, wójt

Wartość majątku osobistego kier. szkoły Machuta Bolesława w meblach, bieliźnie, ubiorach, sprzęcie -zniszczono, wywieziono, spalono na skutek wojny, wynosiła 75500 zł.
linia
kronika    Gochy to świat...    szkoła w liczbach
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl