Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto P u b l i k a c j e Strona główna Wstecz
poczta  foto

Rozmiar: 812 bajtów Tomasz Drzazga
"Bolesław Machut - nauczyciel, społecznik, patriota"Marzena Warnke
"Słownictwo kaszubskie w praktyce szkolnej"Rozmiar: 812 bajtów Alina i Tomasz Drzazgowie
"Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica"artykuł Andrzej Lemańczyk
"Muzyka ludowa Kaszub"Rozmiar: 812 bajtów Lucyna Adamczyk
"Funkcjonowanie szkoły podstawowej w środowisku lokalnym na przykładzie działalności regionalnej"Rozmiar: 812 bajtów Anna Gliszczyńska
"Przeobrażenie leksyki kaszubskiej
na terenie wsi Lipnica i Borzyszkowy (powiat bytowski)
w obrębie leksyki pola tematycznego WESELE "Rozmiar: 812 bajtów Anna Gliszczyńska
"Germanimzy leksykalne południowej kaszubszczyzny
(na materiale książki Bolesława Jażdżewskiego
WSPOMNIENIA KASZUBSKIEGO GBURA)"Rozmiar: 812 bajtów Irena Lew-Kiedrowska
"GOCHY - MOJA MAŁA OJCZYZNA"


Rozmiar: 812 bajtów Krystyna Trappa
"Możliwości wykorzystania walorów turystycznych
Gminy Lipnica do propagowania
aktywnych form wypoczynku wśród uczniów szkół podstawowych "

Rozmiar: 812 bajtów Tomasz Drzazga
"Walory turystyczne gminy Lipnica"Rozmiar: 812 bajtów Tomasz Drzazga
"Jezioro przymorskie Kopań"Rozmiar: 812 bajtów Tomasz Drzazga
"Z dziejów wsi Rusinowo. Historia niemieckich osadników"szlaki Lipnica Tomasz Drzazga
"Znakowane szlaki turystyczno-krajoznawcze Gminy Lipnica"

strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl