Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto "R O Z W Ó J  P R Z E Z  K O M P E T E N C J E" Strona główna Wstecz
poczta  foto
logo

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie
"ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE", którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest łącznie do 2160 uczniów klas pierwszych ze 100 gimnazjów z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Realizatorzy:
Rozmiar: 27061 bajtów Uniwersytet w Białymstoku (Lider projektu)
- odpowiada za współpracę szkół z uczelniami wyższymi, m.in. poprzez prowadzenie wykładów w szkołach oraz zajęć z uczniami organizowanych na uczelniach.
Rozmiar: 1952 bajtów COMBIDATA Poland Sp. z o.o. (Partner projektu) - odpowiada m.in. za organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach, prowadzenie portalu projektu oraz za dostawę do szkół nowoczesnego sprzętu dydaktycznego.

Adresaci projektu: uczniowie klas pierwszych gimnazjum:

foto    foto
  Grupa I   Grupa II
 1. Alicja Depka Prądzinska  1. Iwona Biłanicz
 2. Ewelina Gostomczyk  2. Anna Felska
 3. Martyna Jutrzenka Trzebiatowska  3. Nikodem Gliniecki
 4. Kamila Cyra  4. Mateusz Leper
 5. Karol Hinc  5. Maria Leszczyńska
 6. Roksana Borzyszkowska  6. Damian Półczyński
 7. Krystian Rymon Lipinski  7. Jakub Pupka Lipinski
 8. Krzysztof Gostomczyk  8. Patrycja Rudnik
 9. Izabela Mrozek Gliszczyńska  9. Damian Stoltmann
10. Alicja Pluto Prondzińska 10. Sylwia Szyca
11. Magdalena Olik 11. Martyna Malich
    12. Kazimierz Labun

Okres realizacji: od marca 2009 r. do sierpnia 2012 r.

Działania projektu: " zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektową z wykorzystaniem materiałów e-learningowych, " zajęcia pozaszkolne organizowane przez kadrę naukową Uniwersytetu Gdańskiego, " festiwale naukowe i wykłady pokazowe.

Grupy realizują następujące tematy projektowe:
semestr I - „Budowa cząsteczkowa materii”,
semestr II – „Na tropach symetrii”,
semestr III – „Woda cud natury”.
Semestr IV - "Moja droga do szkoły"
Semestr V - "Odżywiaj się zdrowo - zapobiegaj chorobom" - gr. 1
                       - "Las jako naturalne środowisko życia - gr. 2
Na zakończenie każdego semestru uczniowie opracowują prezentacje multimedialne, które są oceniane przez organizatorów projektu.

Prezentacje multimedialne:

1. Budowa materii G1
2. Budowa materii G2
3. Na tropach symetrii G1
4. Na tropach symetrii G2
5. Moja droga do szkoły G1
6. Moja droga do szkoły G2
7. Woda cud natury G1
8. Woda cud natury G2


Honorowy Patronat nad projektem objęli: Pomorski Kurator Oświaty,
Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty,
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

Nauczyciele realizujący projekt:
Helena Szada Borzyszkowska
Maria Latuszewska


Rozmiar: 3494 bajtów
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl