v
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto S p o r t  2 0 1 2 / 2 0 1 3 Strona główna Wstecz
poczta  foto
Uczniowski Klub Sportowy - Trops


  FINAŁ POWIATOWY TENISA STOŁOWEGO - III MIEJSCE  

op. Bogdan Rymon Lipiński
Skład drużyny:
Kewin Pupka Lipiński, Tomir Śpiołek, Paweł Spiczak Brzezinski.

biegacz     biegacz     biegacz     biegacz     biegacz     biegacz
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl