Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto O s t r ó w  T r z e b i e l s k i Strona główna Wstecz
poczta  foto

2    3    4   5   następna strona


OSTRÓW TRZEBIELSKI, rezerwat faunistyczny utworzony w 1987 roku. Obejmuje obszar większej z dwóch wysp na jez. Trzebielsk, o pow.2,37 ha oraz okalający ją pas szuwarów i wód o pow.5,73 ha. Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków wodnych. Większość gatunków ptaków gniazdujących nad jeziorem Trzebielsk i w rezerwacie posiada status zagrożonych w skali Europy, Polski i Pomorza.


Trzebielsk - wyspa

trzebielsk

drzewo na wyspieBłoto Wołkosk (Wołkost) to rozległe mokradło położone przy skrzyżowaniu dróg Lipnica-Bytów i Lipnica-Borzyszkowy. Miejsce gniazdowania objętego ochroną gatunkową łabędzia niemego oraz żerowisko ptaków z rezerwatu Ostrów Trzebielski. Spotkać tu można coraz częściej żerujące żurawie.


wołkosk

wołkosk


Posłuchaj śpiewu ptaków


Na stronie wykorzystano opisy i multimedia (między innymi) z niżej wymienionych stron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://ptaki.info/
http://ptaki.polska.pl/
http://ptakolub.gsi.pl/
http://www.dzieci.bci.pl/strony/ptaki2/glosy.htm
http://strony.aster.pl/ptaki/
http://foto.moon.pl/
http://www.staff.amu.edu.pl/~sujakp/lozowka.html http://portalwiedzy.onet.pl/41672,,,,kaczki_wlasciwe,haslo.html

2    3    4   5   następna strona

strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl