Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto W y d a r z e n i a   2000/2001 Strona główna Wstecz
poczta  foto
     Wrzesień     
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie udali się najpierw do kościoła na mszę świętą, a potem do szkoły na spotkanie z nauczycielami.
Rozmiar: 61 bajtów
Ekologiczna akcja "Sprzątanie Świata" realizowana jest w naszej szkole już od kilku lat. Grupy wyruszyły na wcześniej wyznaczone rejony. Z terenu Lipnicy, z okolicznych lasów i znad pobliskich, malowniczych jezior zebrano kilkadziesiąt worków przeróżnych śmieci.
Rozmiar: 61 bajtów
Odbyła się pierwsza wycieczka w tym roku szkolnym. Na zwiedzanie Torunia wybrali się gimnazjaliści klas pierwszych ze swoimi wychowawcami - Aliną Drzazgą i Elżbietą Martin.
Rozmiar: 61 bajtów
Następną wycieczkę zorganizowała dla klasy II a pani Urszula Cieślińska. Młodzież zwiedziła Zamek Krzyżacki w Malborku, Stare Miasto w Gdańsku i Westerplatte.
Rozmiar: 61 bajtów
     Październik     
W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty wszystkim pracownikom szkoły. Były też specjalne wyróżnienia - czworo nauczycieli z naszej szkoły zostało zaproszonych do Dworu Artusa w Gdańsku, gdzie otrzymali odznaczenia: Franciszek Latuszewski - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Urszula Cieślińska, Maria Latuszewska i Elżbieta Martin - Srebrny Krzyż Zasługi.
Rozmiar: 61 bajtów
Klasy gimnazjalne pod opieką wychowawców udały się do Miejskiego Domu Kultury w Bytowie na spektakl "Mały Książę".
Rozmiar: 61 bajtów
     Listopad     
Nie po raz pierwszy do szkoły przyjechał zespół młodzieżowy "Paradise". Występ odbył się na sali gimnastycznej, a zabawa była wspaniała - z tańcami włącznie.
Rozmiar: 61 bajtów
Samorząd Uczniowski zorganizował wieczór andrzejkowy. Tańce, wróżby, konkursy przebiegały w atmosferze radości i dobrego humoru.
Rozmiar: 61 bajtów
W tym miesiącu rozpoczęło działalność ognisko muzyczne prowadzone przez nauczycieli Miejskiego Domu Kultury w Bytowie. Młodzież uczy się gry na różnych instrumentach. Wznowiono naukę języka angielskiego w czasie pozalekcyjnym.
Rozmiar: 61 bajtów
W 80. rocznicę powrotu Gochów do Polski w pobliskim Borowym Młynie odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Lipnica, przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich. Z programem artystycznym, przygotowanym przez nauczycieli Urszulę Cieślińską i Jerzego Szredera, wystąpili uczniowie naszej szkoły.
Rozmiar: 61 bajtów
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał dyrektor szkoły Andrzej Lemańczyk.
Rozmiar: 61 bajtów
     Grudzień     
W pierwszy dzień grudnia do naszej szkoły przybyła 70-osobowa grupa harcerzy hufca Bytów na coroczny rajd "Opadający liść". Najważniejszym punktem programu trzydniowej imprezy był bieg patrolowy, na którym zastępy musiały się wykazać wiedzą ekologiczną. Najlepsza okazała się 8. Drużyna Harcerska im. E. Plater z Lipnicy.
Rozmiar: 61 bajtów
Do Warszawy wyjechała ośmioosobowa grupa uczniów z opiekunem biblioteki Tomaszem Drzazgą po odbiór 500 książek od Polskiego Stowarzyszenia Kawalerów Gutenberga. Uroczystość wręczenia książek odbyła się w Teatrze Wielkim w obecności wielu znanych polskich polityków z premierem Jerzym Buzkiem na czele. Przy okazji młodzież zwiedziła Stare Miasto, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki oraz gmach Sejmu - przewodnikiem był wicemarszałek Król. Otrzymane książki to dowód uznania za aktywną działalność biblioteki szkolnej.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki panu Krzysztofowi Bąkowi, który zapewnił transport.
Rozmiar: 61 bajtów
Ostatni dzień w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia to dzień wigilii klasowych, a także wspólne spotkanie wszystkich pracowników z uczniami. Tradycją stały się też jasełka. W tym roku piękne przedstawienie przygotowały panie: Anna Prądzińska i Zdzisława Wera. Po raz pierwszy natomiast harcerze szkolnej drużyny harcerskiej przekazali na ręce dyrektora szkoły Betlejemskie Światło Pokoju.
Rozmiar: 61 bajtów
XXI wiek około sto osób z Lipnicy i okolic powitało na zabawie sylwestrowej zorganizowanej w szkole przez Radę Rodziców. Dochód z zabawy przeznaczono na potrzeby szkoły.
Rozmiar: 61 bajtów
     Styczeń     
Z nowym rokiem w budynku szkolnym zaszły duże zmiany - oddano do użytku nową salę lekcyjną, a większość pozostałych wyposażono w nowe meble.
Rozmiar: 61 bajtów
Z powodu trudności budżetowych gminy (budowa nowego budynku gimnazjum) zawieszono finansowanie zajęć pozalekcyjnych, takich jak: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe. Mimo to nauczyciele, mając na uwadze dobro uczniów, nadal prowadzą te zajęcia.
Rozmiar: 61 bajtów
Nasi młodzi aktorzy wzięli udział w corocznym przeglądzie jasełek w Tuchomiu. Zespół ze swoimi "Jasełkami misyjnymi" zdobył III miejsce.
Rozmiar: 61 bajtów
     Luty     
W czasie ferii zimowych codziennie w godzinach przedpołudniowych odbywały się w szkole zajęcia dla dzieci. Nauczyciele organizowali gry, zabawy, rozgrywki sportowe i zajęcia w sali komputerowej.
Rozmiar: 61 bajtów
W Domu Strażaka odbyła się zabawa karnawałowa, z której dochód zasili skromne konto Komitetu Rodzicielskiego.
Rozmiar: 61 bajtów
     Marzec     
Drugie klasy gimnazjalne pod opieką swoich wychowawców wyjechały do Bytowa na przedstawienie "Teatrzyk Zielona Gęś" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji.
Rozmiar: 61 bajtów
Klasa I b gimnazjum uczestniczyła w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez panią Urszulę Szycę, która pracuje jako pedagog - terapeuta w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bytowie.
Rozmiar: 61 bajtów
Pierwszy dzień wiosny to dzień wagarowicza, co nie znaczy, że uczniowie nie przycho -
dzą do szkoły. Zjawiają się prawie w komplecie, aby wspólnie pożegnać zimę. W tym roku po raz pierwszy Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na najpiękniejszą Marzannę.
Rozmiar: 61 bajtów
     Kwiecień     
Uczniowie pierwszych klas gimnazjum wyjechali na wycieczkę do Słupska do kina Milenium na film "W pustyni i w puszczy".
Rozmiar: 61 bajtów
W parafii Lipnica odbywało się odnowienie Misji Świętych. W związku z tym przez trzy dni młodzież Zespołu Szkół uczestniczyła w rekolekcjach.
Rozmiar: 61 bajtów
     Maj     
Rozpoczęły się biwaki klasowe. Klasy I b i II b spędziły swój trzydniowy biwak w Ośrodku Wypoczynkowym "Elmor" we Wielu.
Rozmiar: 61 bajtów
Ci gimnazjaliści, którzy mieli trochę większą sumę pieniędzy, wybrali się na dłuższą wycieczkę. Trasa wyprawy wiodła przez Kotlinę Kłodzką i zaprowadziła ich aż do stolicy Czech - Pragi. Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowały panie Urszula Cieślińska i Wioletta Ogiejko.
Rozmiar: 61 bajtów
     Czerwiec     
Ostatni miesiąc roku szkolnego zaczął się w szkole bardzo przyjemnie, bo to przecież święto wszystkich dzieci. Nawet gimnazjaliści, którzy uważają się za młodzież, w tym dniu też chcieli być dziećmi i uczestniczyli we wszystkich imprezach. Na gościnne występy przybył teatrzyk szkolny z Zapcenia kierowany przez panią Irenę Kiedrowską. Odbył się mały festiwal piosenki i familiada, a na koniec wszystkie klasy z wychowawcami ruszyły w teren.
Rozmiar: 61 bajtów
Na ostatni biwak przed wakacjami, również do Wiela, wyjechała grupa gimnazjalistów z klasy I a  z wych. Aliną Drzazgą.
Rozmiar: 61 bajtów
Pracownia komputerowa zgłosiła się do programu Interszkoła.
Rozmiar: 61 bajtów
Wreszcie tak długo oczekiwane wakacje!
Rozmiar: 61 bajtów
L i n k i :   SP w LipnicyBorowy MłynBrzeźno Szl.ZSO BytówZSER BytówZSP Bytówkuratoriummenwiemgimnazjumprofesorparafia BorzyszkowyGmina LipnicaBIP Lipnica
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl